Η Ώρα της Βάπτισης

./Baptism/14/0438-d50_8590_1654022934.jpg

Baptism 38b

./Baptism/14/0302-d50_8454-edit_1654022932.jpg

Baptism 38

Baptism/d50_2323_1653945906.jpg

Baptism 37

Baptism/13/d50_7377_1585494960.jpg

Baptism 36

Baptism/13/d30_5935_1585494524.jpg

Baptism 35

Baptism/13/0481-d50_3864_1585494503.jpg

Baptism 34

Baptism/13/0638-d50_0515_1585494369.jpg

Baptism 32

Baptism/13/0789-d30_5962-1_1585494157.jpg

Baptism 31

Baptism/12/105_d30_4691_1552821923.jpg

Baptism 30

Baptism/12/0614-d50_2651_1545492277.jpg

Baptism 29

Baptism/12/231_d50_9667_1510856590.jpg

Baptism 28

Baptism/9/334_d50_6950_1506445914.jpg

Baptism 27

Baptism/11/d50_2737_1495828157.jpg

Baptism 26

Baptism/11/d50_2704_1495828429.jpg

Baptism 25

Baptism/11/d50_2712_1495828145.jpg

Baptism 24

Baptism/11/d50_2767_1495828069.jpg

Baptism 23

Baptism/11/d50_2757_1495828073.jpg

Baptism 22

Baptism/10/1dfsfs_1495262679.jpg

Baptism 21

Baptism/10/15520171_1494869813.jpg

Baptism 20

Baptism/9/376_d50_6127_1506445911.jpg

Baptism 17

Baptism/9/603_d50_6344_1506445911.jpg

Baptism 16

Baptism/8/040910_0273_1488098908.jpg

Baptism 15

Baptism/7/051-20140919_1482607871.jpg

Baptism 12d

Baptism/7/030-20140919_1482607853.jpg

Baptism 12c

Baptism/7/043-20140919.jpg

Baptism 12b

Baptism/7/025-20140919.jpg

Baptism 12a

Baptism/7/016-20140919.jpg

Baptism 12

Baptism/5/2016100901145.jpg

Baptism 7

Baptism/5/20161009045.jpg

Baptism 6

Baptism/1/TOL_0526.jpg

Baptism 1

Ψηφιακά άλμπουμ

Baptism/album/16.jpg

Baptism album 1

Baptism/album/20160227245.jpg

Baptism album 2

Baptism/album/20160227246.jpg

Baptism album 3

Baptism/album/7.jpg

Baptism album 5

Baptism/album/20160227247.jpg

Baptism album 4

Baptism/album/15_1494777335.jpg

Baptism album 6

Baptism/album2/18_1545490236.jpg

Baptism album A1

Baptism/album2/15_1545491932.jpg

Baptism album A2

Slideshow

Σκέψεις ..

Η δύναμη της φωτογραφίας είναι πως επιτρέπει την εξονυχιστική μελέτη στιγμών τις οποίες η φυσιολογική ροή του χρόνου αντικαθιστά αμέσως. Αυτό το πάγωμα του χρόνου έχει δημιουργήσει νέα και πιο περιεκτικά κριτήρια ομορφιάς.


Η ικανότητα της κάμερας να μετασχηματίζει την πραγματικότητα σε κάτι όμορφο πηγάζει από τη σχετική αδυναμία της ως μέσου μετάδοσης της αλήθειας.