τοποσ
Γαλάτσι 11146 Αθήνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
τηλ. : 6945415131
email. : info@avphotography.gr